65 χρόνια μετά: Από τη Γιάλτα και τη Βάρκιζα στον εμφύλιο

Η συμφωνία της Γιάλτας και η επανάσταση στην Ευρώπη «Η εξέγερση των μαζών στην Ευρώπη ενάντια στο καπιταλιστικό καθεστώς έχει επίσης φτάσει στο επίπεδο του παροξυσμού. Η αντίδραση έχει θερίσει […]

Read Article →