Η υποχρεωτικότητα ως εργαλείο του κράτους εξαίρεσης

Ν. Μωραΐτης για το Avantgarde Από την έλευση του ιού μέχρι και τις μέρες μας, η κυρίαρχη πολιτική δικαιολόγησε το κράτος έκτακτης ανάγκης στηριγμένη πάνω σε έναν βασικό πυρήνα αντιλήψεων: […]

Read Article →