ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΉΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

«Η ιδέα της Επανάστασης δεν αποτελεί ποτέ «μυστικοποίηση». Το υπάρχον υπήρξε ως όλο πάντοτε κακό. Το γεγονός ότι η Επανάσταση δεν διαθέτει πλέον κάποιον αναγνωρίσιμο παραλήπτη, κάποιο οργανωμένο ιστορικό υποκείμενο, […]

Read Article →