Συστημική κρίση και πολιτικό σύστημα

Οι επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές της ιστορίας έλεγε ο Μαρξ, εννοώντας προφανώς πως ο ιστορικός χρόνος επιταχύνει, όταν οι αντιφάσεις της προηγούμενης περιόδου έχουν φτάσει στο απόγειο τους και ο […]

Read Article →