Για την ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώματα στους μετανάστες

Σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» Υπάρχουν διαφορές από το αρχικό σχέδιο νόμου; Καταρχήν σε σχέση […]

Read Article →